David Olander

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2014
  • Universität Zürich, utbytesstudier, 2013

Erfarenhet

  • Advokat, Senior Associate, Hannes Snellman, Stockholm, 2017–2022
  • Föredragande jurist, Konkurrensverket, 2016–2017
  • Föredragande jurist, Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg, 2015
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Glimstedt, Stockholm, 2014

Uppdrag

Uppdrag 5 december 2022
Uppdrag 6 september 2022

Vinge företräder Cinven vid förvärv av Säkra

Vinge har företrätt den internationella private equity-firman Cinven i samband med dess förvärv av S…