Uppdrag

Vinge biträder Bergs Timber i samband med Norviks offentliga uppköpserbjudande

Den 27 oktober 2023 offentliggjorde Norvik hf, genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) att förvärva samtliga aktier i Bergs Timber.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,54 miljarder kronor baserat på totalt antal utestående aktier i Bergs Timber.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Johannes Akyol (Kapitalmarknad och publik M&A), Ulrich Ziche (M&A) och David Olander (EU och konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023