Uppdrag

Vinge biträder Bergs Timber i samband med Norviks offentliga uppköpserbjudande

Den 27 oktober 2023 offentliggjorde Norvik hf, genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) att förvärva samtliga aktier i Bergs Timber.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1,54 miljarder kronor baserat på totalt antal utestående aktier i Bergs Timber.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg, Johannes Akyol (Kapitalmarknad och publik M&A), Ulrich Ziche (M&A) och David Olander (EU och konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024