Uppdrag

Vinge företräder Bridgepoint vid förvärvet av Ports Group

31 augusti 2023

Vinge företräder Bridgepoint Development Capital ("Bridgepoint") i samband med förvärvet av House of Ports Holding AB ("Ports Group").

Ports Group är en snabbväxande och lönsam plattformsbaserad leverantör av IP- och domäntjänster. Ports Group har en unik position på marknaden med 25 års erfarenhet av digitalisering som ICANN-ackrediterad registrar och ett heltäckande Brand Protection-paket inklusive mjukvara och tjänster inom Domain Management, Trademark Management och Web Security. Proaktivt skydd genom Ports Groups övervakningstjänster säkrar kundens immateriella rättigheter och exklusiva rättigheter. Centralt för vad Ports erbjuder är mjukvaruplattformen Ports Management, som sammanför portföljen av innehav, vilket ger en optimal överblick och automatiserad hantering. Plattformen hanterar domäner, varumärkesinnehav och webbsäkerhetsprodukter.

Vinges team bestod av Daniel Rosvall, Samra Tesser, Ellen Flygt, Michella Lina Said och Elis Allmark (M&A), Louise Brorsson Salomon, Josefine Lanker, Jolinn Uhlin, David Flodin, Nour Makie (Bank och Finans), Mathilda Persson, Mika Jordan och Jolene Reimerson (IT och GDPR), Mario Saad (Commercial), Julia Löfqvist (Compliance), Alexandra Tamm (Fastighet), David Olander (EU och konkurrensrätt), samt Cecilia Loctander (Projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024