Uppdrag

Vinge företräder Bridgepoint vid förvärvet av Ports Group

31 augusti 2023

Vinge företräder Bridgepoint Development Capital ("Bridgepoint") i samband med förvärvet av House of Ports Holding AB ("Ports Group").

Ports Group är en snabbväxande och lönsam plattformsbaserad leverantör av IP- och domäntjänster. Ports Group har en unik position på marknaden med 25 års erfarenhet av digitalisering som ICANN-ackrediterad registrar och ett heltäckande Brand Protection-paket inklusive mjukvara och tjänster inom Domain Management, Trademark Management och Web Security. Proaktivt skydd genom Ports Groups övervakningstjänster säkrar kundens immateriella rättigheter och exklusiva rättigheter. Centralt för vad Ports erbjuder är mjukvaruplattformen Ports Management, som sammanför portföljen av innehav, vilket ger en optimal överblick och automatiserad hantering. Plattformen hanterar domäner, varumärkesinnehav och webbsäkerhetsprodukter.

Vinges team bestod av Daniel Rosvall, Samra Tesser, Ellen Flygt, Michella Lina Said och Elis Allmark (M&A), Louise Brorsson Salomon, Josefine Lanker, Jolinn Uhlin, David Flodin, Nour Makie (Bank och Finans), Mathilda Persson, Mika Jordan och Jolene Reimerson (IT och GDPR), Mario Saad (Commercial), Julia Löfqvist (Compliance), Alexandra Tamm (Fastighet), David Olander (EU och konkurrensrätt), samt Cecilia Loctander (Projektassistent).

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023