Uppdrag

Vinge företräder Altor i samband med dess förvärv av en betydande minoritetspost i Marshall Group AB (publ)

Vinge företräder Altor Funds (”Altor”) i samband med dess förvärv av en betydande minoritetspost i Marshall Group AB (publ) (”Marshall”) från Varenne AB, Varenne Invest I AB, Zenith Venture Capital I AB, Zenith Venture Capital III AB samt ett stort antal mindre investerare.

Marshall är verksamt inom ljud, teknik och design, på fler än 90 marknader, med cirka fyra miljarder kronor i omsättning och cirka 800 anställda på åtta platser runtom i världen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Johanna Wiberg och Viktor Lennartsson (M&A), David Olander (Konkurrenrätt), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt).

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023