Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av Gjermundshaug Anlegg AS och Anlegg Øst Entreprenør AS (”Gjermundshaug Gruppen”)

5 december 2022 M&A

Gjermundshaug Gruppen utför anläggningsuppdrag inom väg, järnväg och annan infrastruktur. Per 2021 hade koncernen en total omsättning på cirka 1,3 miljarder NOK och ett rörelseresultat på 140 miljoner NOK. Genom förvärvet etablerar sig Eleda i Norge och påbörjar sin internationella satsning.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurransetilsynet.

Vinges team bestod huvudsakligen av Christina Kokko, Per Kling och Ellen Flygt (M&A) och David Olander (ECR) samt Advokatfirman Thommessen avseende norsk rätt.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024