Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av G Construct AB (”G Construct”)

27 januari 2022

G Construct är ett mark- och anläggningsföretag som är baserat i Enköping och är specialiserade på uppförande av industrigrunder, på uppdrag av kunder inom privat sektor. Bolaget har 25 medarbetare och omsätter cirka 250 miljoner kronor på årsbasis.

Vinges team bestod huvudsakligen av delägare Christina Kokko tillsammans med de biträdande juristerna Manne Bergström, Hannah Kajlinger och Ellen Åkerdahl Flygt (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Daniel Melander Björner (Employment), Jolinn Uhlin och Calle Tengwall Pagels (Banking & Finance) samt Klara Lundquist och Jessica Henning (VDR-assistenter).

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022