Uppdrag

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. med utökning av värdepapperisering

19 oktober 2022

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare i samband med ändring av ett existerande finansieringsavtal för DBT Capital AB och dess dotterbolag (”DBT”). Ändringen innebar, bland annat, en ökning av det totala facilitetsbeloppet till upp till SEK 3.100.000.000 och inkluderandet av en entitet kontrollerad av globala investmentbolaget Värde Partners som mezzanine-långivare. Finansieringen är del av en värdepapperisering av säkerställda lån till små- och medelstora företag (SME) utgivna av DBT.

DBT är en svensk privat långivare som är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och som erbjuder företagsfinansiering och företagslån för SME i Sverige.

Transaktionen utförs och rapporteras i enlighet med värdepapperiseringsförordningen från EU (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017).

Vinges team bestod huvudsakligen av ansvarig delägare Albert Wållgren tillsammans med biträdande juristerna Seyran Sahin, Axel Jansson, Ulf Pyk och Calle Tengwall Pagels.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023