Uppdrag

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. med utökning av värdepapperisering

19 oktober 2022

Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare i samband med ändring av ett existerande finansieringsavtal för DBT Capital AB och dess dotterbolag (”DBT”). Ändringen innebar, bland annat, en ökning av det totala facilitetsbeloppet till upp till SEK 3.100.000.000 och inkluderandet av en entitet kontrollerad av globala investmentbolaget Värde Partners som mezzanine-långivare. Finansieringen är del av en värdepapperisering av säkerställda lån till små- och medelstora företag (SME) utgivna av DBT.

DBT är en svensk privat långivare som är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och som erbjuder företagsfinansiering och företagslån för SME i Sverige.

Transaktionen utförs och rapporteras i enlighet med värdepapperiseringsförordningen från EU (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017).

Vinges team bestod huvudsakligen av ansvarig delägare Albert Wållgren tillsammans med biträdande juristerna Seyran Sahin, Axel Jansson, Ulf Pyk och Calle Tengwall Pagels.

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024