Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Gullikssons El, Elkalkyl och Elprojektering samt Reglerab

13 september 2022

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av J. Gullikssons El Aktiebolag, Elkalkyl och Elprojektering i Sverige AB samt Reglerab AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster bland annat inom projektering, installation och service inom el- och byggsektorn och är verksamma i Stockholm och Mälardalen. Tillsammans omsätter bolagen årligen cirka 155 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärven förväntas Currentum omsätta cirka 3 miljarder kronor och sysselsätta drygt 1 000 medarbetare.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Carl Fredrik Wachtmeister, Linnea Petersson och Philip Moré (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Calle Tengwall Pagels (Finansiering), Frida Ställborn (Fastighetsrätt) och Anna Ekdahl Roos (projektassistent).

Möt Hanna Lemne, Competition Analyst

I somras var Hanna Lemne Competition Analyst i vår EU- och konkurrensrättsgrupp. Vi tog tempen på henne för att höra mer om hennes uppdrag, kombinationen nationalekonomi och juridik och sommaren på Vinge.
3 oktober 2022

Private Funds – Vinge startar ny verksamhetsgrupp för fondetableringar i Sverige

Riskkapitalbolag har historiskt ofta förvaltat sina fonder från utlandet. På senare tid har en tydlig omsvängning skett mot att flytta hem förvaltningen av fonder och etablera fonder som svenska aktiebolag. För att bättre kunna bistå vid svenska fondetableringar startar Vinge en ny verksamhetsgrupp för rådgivning inom Private Funds.
3 oktober 2022

Förslag från Kommissionen om en ny mediefrihetsakt för EU

Europeiska Kommissionen har presenterat ett förslag till ny lagstiftning till skydd för journalister och mediebolag samt för bekämpandet av desinformation.
26 september 2022