Uppdrag

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Gullikssons El, Elkalkyl och Elprojektering samt Reglerab

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärven av J. Gullikssons El Aktiebolag, Elkalkyl och Elprojektering i Sverige AB samt Reglerab AB.

Bolagen tillhandahåller tjänster bland annat inom projektering, installation och service inom el- och byggsektorn och är verksamma i Stockholm och Mälardalen. Tillsammans omsätter bolagen årligen cirka 155 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare. Genom förvärven förväntas Currentum omsätta cirka 3 miljarder kronor och sysselsätta drygt 1 000 medarbetare.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Carl Fredrik Wachtmeister, Linnea Petersson och Philip Moré (M&A), Isak Willborg (Entreprenadrätt), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Calle Tengwall Pagels (Finansiering), Frida Ställborn (Fastighetsrätt) och Anna Ekdahl Roos (projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023