Uppdrag

Vinge företräder Polhem Infra vid tecknande av ramavtal med Solkompaniet gällande solkraftsparker

28 november 2022 M&A Energi

Vinge har hjälpt Polhem Infra när det tecknat ett ramavtal med Solkompaniet avseende projektering, utveckling och byggnation av storskaliga solkraftsparker i Sverige.

Avtalet möjliggör utveckling och byggnation av solkraftsparker med en uppskattad sammanlagd kapacitet upp till 600MW. I avtalet ingår från start två projekt under utveckling av Solkompaniet med en uppskattad kapacitet om 100MW.

Vinges team bestod av Henrik Ossborn, Christoffer Thalin och Carl Trolle Olson.

 

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024