Uppdrag

Vinge företräder Polhem Infra vid tecknande av ramavtal med Solkompaniet gällande solkraftsparker

28 november 2022 M&A Energi

Vinge har hjälpt Polhem Infra när det tecknat ett ramavtal med Solkompaniet avseende projektering, utveckling och byggnation av storskaliga solkraftsparker i Sverige.

Avtalet möjliggör utveckling och byggnation av solkraftsparker med en uppskattad sammanlagd kapacitet upp till 600MW. I avtalet ingår från start två projekt under utveckling av Solkompaniet med en uppskattad kapacitet om 100MW.

Vinges team bestod av Henrik Ossborn, Christoffer Thalin och Carl Trolle Olson.

 

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023