Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främsta priserna en svensk advokatbyrå kan få. Vinge har tidigare tagit emot priset vid fem tillfällen, senast 2021.

Prisutdelningen skedde vid en ceremoni i Milano under torsdagen.

Maria-Pia Hope, Managing Partner:

"I en tid präglad av geopolitisk oro och volatila marknader är det med stolthet och ödmjukhet som vi tar emot Chambers svenska pris, ett kvitto på att vi står robusta även i en sämre konjunktur."

Utmärkelsen värderar en advokatbyrås styrka och framgångar inom viktiga praktikområden, strategisk tillväxt, feedback från marknaden samt marknadsledande klientuppdrag.

"Priset, och inte minst juryns motivering, återspeglar Vinges styrka. Genom vår storlek erbjuder vi både djup och bredd och kan åta oss stora komplexa uppdrag som spänner över en mängd rättsområden. En fantastisk laginsats av våra medarbetare och ett mycket gott samarbete med våra klienter ligger bakom utmärkelsen."

Chambers & Partners motiverar vinsten med följande:

“Vinge is unsurpassed in its number of Band 1 departments, and has the most top-tier lawyers in the Swedish market. In Public Procurement, the law firm enjoys promotions to Band 2 in both the department and lawyer tables. Its practitioners also rise in the rankings for Banking & Finance, Corporate/M&A, Employment and Insurance, alongside the new entrants to the directory in Capital Markets: Equity, Intellectual Property and Real Estate. Clients enthuse: “Vinge is the definitive go-to law firm when it comes to securing the best advice possible.”