Energi

Vinge har bred kompetens och erfarenhet som rådgivare inom hela energisektorn.

Vi biträder i samband med företagsöverlåtelser, vid uppbyggnad av nya kraftproduktionsanläggningar, projektfinansiering, elleveransavtal, handel med elcertifikat och andra finansiella instrument samt tillståndsfrågor. Vi arbetar också med elmarknadsfrågor inom exempelvis områdena elhandel, eldistribution, fjärrvärme, gas och olja.

Branschvana från energisektorn

På Vinge finns en grupp jurister som specialiserat sig på kraftproduktion. Det kan till exempel handla om frågor som aktualiseras i samband med projektutveckling och finansiering av förnyelsebar kraftproduktion, såsom havs‑ och landbaserad vindkraft.

Oavsett vad du som klient har för behov kan vi med kort varsel sätta ihop ett team jurister med stor branschvana från energisektorn, bestående av jurister som är erkända för sin specialistkompetens inom områdena miljörätt, fastighetsrätt, förvaltningsrätt, finansiering och upphandling.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners noterar “well-established position at the forefront of the practice area: They moved into the renewables sector quite early and know the market well." Och tilläger "very knowledgeable in the industry, easy to work with and quick with responses." (Chambers and Partners 2019)