Wibeke Sorling

Delägare Advokat
 • Göteborg
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Wibeke Sorling är verksam framförallt inom företagsöverlåtelser (M&A), bolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Före hennes arbetsverksamma år på advokatbyrå så arbetade hon som bolagsjurist på ett bolag noterat på NASDAQ Stockholm. Wibeke Sorling har under åren arbetat med teknikbolag, biotechbolag samt bolag inom försäljnings- och tillverkningsindustrin.

Utbildning

 • LLM Stockholms Universitet (jur.kand) (2012)
 • Magisterexamen Jönköping International Business School (2009)
 • Westminister University, International legal studies in corporate and trade/finance law (2008)

Erfarenhet

 • Advokat, Vinge advokatbyrå (2018 -)
 • Advokat, MAQS Advokatbyrå (2012-2018)
 • Company Legal Advisor, ITAB Shop Concept AB (publ) (2010-2012)
 • Taxeringshandläggare, Skatteverket (2008, 2009)

Uppdrag

Uppdrag 29 februari 2024

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företage…

Uppdrag 22 september 2023

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel…

Uppdrag 2 maj 2023

Vinge företrädde Sustainable Transmission Soluitions Group AB (”STS Group”) vid försäljning av samtliga aktier i VSV AB med dotterbolag

VSV AB med dotterbolagen Scandinavian Transmission Service AB, LBM Autoparts AB och Vaihteistokeskus…

Uppdrag 26 oktober 2022

Vinge har biträtt Newen Studios SAS vid förvärvet av majoritetsägandet i Anagram koncernen

Newen Studios är en ledande aktör inom audiovisuell produktion och distribution i Europa.

Uppdrag 15 mars 2022

Vinge företräder säljarna av InnovDr vid försäljning till Doktor.se

InnovDr är en digital vårdgivare inom hälsa- och sjukvård. Inom verksamheten, som startads 2016, bed…

Uppdrag 6 oktober 2021

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) (”Albert”) i samband med dess notering på Nasdaq First…

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge biträder Elos Medtech i budet från TA Associates

TA Associates har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech AB (publ). Det totala…

Uppdrag 12 maj 2021

Vinge företrädde Hultafors Group AB i förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona

Förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona är en del av Hultafors Groups strategi att växa och utveck…

Uppdrag 15 december 2020

Vinge företräder Fortinova Fastigheter AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) i samband med dess notering på Nas…

Uppdrag 20 april 2020

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Mar…

Uppdrag 2 april 2020

Vinge biträder Isofol i kapitalanskaffning

Vinge biträder Isofol Medical AB (publ), First North Growth Market Premier, i samband med deras före…

Uppdrag 1 april 2020

Vinge biträder i samband med försäljningen av Advectas

Vinge har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Advectas, verksamt inom bland annat busine…

Uppdrag 19 juni 2019

Vinge biträder Cellink i riktad nyemission om 148,5 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB, Nasdaq First North Stockholm, i samband med en riktad nyemission som t…

Uppdrag 22 maj 2019

Vinge biträder Smart Eye i riktad emission om 200 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye AB (Nasdaq First North) i en riktad nyemission som tillför Smart Eye ca…

Uppdrag 10 november 2018

Vinge har biträtt Irisity AB (publ)

Vinge har biträtt Irisity AB (publ), Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission till nor…

Uppdrag 25 oktober 2018

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv av Opternus GmbH

Vinge biträder Hexatronic Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm mid-cap, i samband med förvär…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Transtema vid företrädesemission

Vinge har biträtt Trantema i samband en företrädesemission av aktier. Emissionslikviden , ca 78 MSEK…

Uppdrag 19 september 2018

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB (publ) i samband med en riktad nyemission till institutionella invest…

Uppdrag 10 juli 2018

Vinge företrädde Hultafors Group AB i förvärvet av Hellberg Safety.

Hultafors Groups produkter, vilka inkluderar bland annat skyddskläder och skyddsutrustning säljs til…

Uppdrag 8 juni 2018

Vinge biträder Melody Capital Partners i samband med emission

Vinge biträdde det amerikanska Melody Capital Partners med närstående i samband med en emission till…

Uppdrag 5 juni 2018

Vinge har biträtt Cellink i riktad nyemission om 100 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med en riktad nyemission till svenska och internatione…

Nyhet

Wibeke Sorling utnämnd till ny delägare
Nyhet 27 oktober 2021

Wibeke Sorling utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Wibeke Sorling som delägare på Vinges Göteborgskontor.