Uppdrag

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

22 september 2023 M&A

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.

Summa återinvesterade tillsammans med Stirling Square och Infobrics managementsom en minoritetsinvesterare. Infobric, med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Norden och Storbritannien, tillhandahåller end-to-end mjukvaruprodukter som stödjer digitaliseringen av byggbranschen.

Vinges team bestod huvudsakligen av Magnus Pauli, Wibeke Sorling och Sofie Nordgren.

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023