Martin Madsen Svanberg

Advokat Senior Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2018
  • University of Sydney, 2017

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2018
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2017

Uppdrag

Uppdrag 19 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 milj…

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt er…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder Trianon i samband med återköpserbjudande avseende efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återkö…

Uppdrag 1 november 2023

Vinge biträder Cantargia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 59 miljoner kronor ti…

Uppdrag 19 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirk…

Uppdrag 11 april 2023

Vinge har biträtt Procuritas vid etableringen av deras största fond hittills

Fonden har erhållit 407 miljoner euro i investeringsåtaganden. Procuritas är en riskkapitalförvaltar…

Uppdrag 9 december 2022

Vinge biträder BHG i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 800 miljoner kronor genom e…

Uppdrag 5 december 2022

Vinge biträder Cafeyn i samband med Bonnier News bud på Readly

Tidnings AB Marieberg, en del av Bonnier News, har offentliggjort ett uppköpserbjudande om 455 miljo…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträder Aneo i budet på Scandinavian Biogas

Aneo Renewables Holding AS har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biog…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträdde Aneo i samband med riktad nyemission i Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International AB har genomfört en riktad nyemission om 326 miljoner kronor…

Uppdrag 30 juni 2022

Vinge företräder Cantargia i samband med företrädesemission

Vinge företräder Cantargia AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2…

Uppdrag 8 juni 2022

Vinge biträder SAF-HOLLAND i budet på Haldex

SAF-HOLLAND SE har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex AB (publ). E…

Uppdrag 5 maj 2022

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 1,0 miljard kronor genom et…

Uppdrag 24 februari 2022

Vinge företräder BHG Group i samband med förvärv av Hemmy

Vinge har företrätt BHG Group AB:s koncernbolag inom vitvaror och hushållsprodukter, Vitvaruexperten…

Uppdrag 13 januari 2022

Vinge biträder Oncorena

Vinge biträder Oncorena Holding AB i samband med en investering om initialt 66 miljoner kronor från…

Uppdrag 23 november 2021

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 398 miljoner…

Uppdrag 13 oktober 2021

Vinge företräder Haypp Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företräder Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) i samband med noteringen på Nasdaq First Nort…

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge företräder Profoto i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Profoto Holding AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet…

Uppdrag 2 mars 2021

Vinge biträdde IVISYS i samband med riktad nyemission

Vinge biträdde IVISYS AB (publ) i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuildin…

Uppdrag 15 februari 2021

Vinge biträder CELLINK vid förvärvet av Ginolis

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Ginolis Oy. Ginolis be…

Uppdrag 4 februari 2021

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,6 miljarder kronor…

Uppdrag 30 november 2020

Vinge biträder Athanase i budet på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i IVISYS AB…

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uppdrag 5 november 2020

Vinge biträder BioGaia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BioGaia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,1 miljarder kronor ge…

Uppdrag 2 oktober 2020

Vinge biträder Schwarz Group i samband med PreZeros förvärv av SUEZ Sverige

Vinge biträder Schwarz Group vid det svenska marknadsinträdet för koncernens miljöavdelning, PreZero…

Uppdrag 16 september 2020

Vinge biträdde Nordea och Citi i samband med placering av aktier i Better Collective

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Citigroup Global Markets Limited som var Global Coordinators o…

Uppdrag 11 september 2020

Vinge biträder Danir Resources i budpliktsbudet på Poolia

Danir Resources AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Poolia AB (publ) enligt r…

Uppdrag 7 juli 2020

Vinge biträdde IVISYS i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt IVISYS AB i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuilding-fö…

Uppdrag 1 juli 2020

Vinge har biträtt Magle Chemoswed Holding AB i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har biträtt med aktiemarknads- och transaktionsrådgivning i samband med Magle Chemoswed Holdin…

Uppdrag 25 juni 2020

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier i samband med bildandet av ett nytt investmentbolag inriktat mot fastigheter i Sverige och Finland.

Vinge har företrätt ABG Sundal Collier i samband med bildandet av ABG Sundal Collier Fastena AB till…

Uppdrag 24 juni 2020

Vinge har företrätt Pale Blue Dot i samband med fondetablering

Vinge har agerat rådgivare till Pale Blue Dot i samband med struktureringen, fondresningen och etabl…

Uppdrag 4 december 2019

Vinge biträdde Nordea och Citigroup i samband med riktad nyemission i Better Collective

Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Citigroup Global Markets Limited som är Global Coordinators oc…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 210 miljoner kronor ge…

Uppdrag 12 september 2019

Vinge biträdde ZetaDisplay i obligationsemission

ZetaDisplay AB (publ) har emitterat ett 3,5-årigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kr…

Uppdrag 25 september 2018

Vinge biträdde Cantargia vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Cantargia AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Vinge bi…

Nyhet

Nyanställd tar plats
Nyhet 5 mars 2019

Nyanställd tar plats

Martin Svanberg var fortfarande provanställd på advokatbyrån Vinge när han fick sitta med i lednings…