Verksamhetsområden

Utbildning

  • European University Institute, PhD, 2013

  • Northwestern University, Visiting Scholar, 2012

  • Boston University, Visiting Scholar, 2010

  • London School of Economics, MSc, 2008

  • Lunds Universitet, Magisterexamen, 2007

  • University of California Berkeley, Utbytesstudent, 2005-2006

Erfarenhet

  • Konkurrensverket, Chefsekonomavdelningen, 2013-2017