Uppdrag

Vinge biträdde i samband med Monterros förvärv av aktier i Specops Software

Vinge företrädde grundare och övriga aktieägare i samband med att Monterro förvärvade majoriteten av aktierna i Specops Software Holding AB.

21 augusti 2019

Vinge företräder vid försäljning av skolverksamhet

Vinge har företrätt säljarna i samband med dels försäljningen av Brunnby skola genom Montessoriförskolan Björken AB till Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB som ingår i Atvexagruppen, dels försäljningen av skolfastigheterna till Kunskapsporten AB.

15 maj 2019

Vinge biträder Active Biotech i fastighetsaffär

Active Biotech AB (publ) har träffat avtal om avyttring av fastigheten Forskaren 1 i Lund till ett investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget Estea AB för en köpeskilling om 275 miljoner kronor, villkorat av bolagsstämmans godkännande. 

14 mars 2019

Vinge biträder CGI i budet på Acando

CGI Inc. har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB (publ).

11 mars 2019

Vinge har företrätt OGI vid försäljningen av Montako till finska Inlook Group

Vinge har biträtt Olsson Groth Invest AB i samband med försäljningen av företagsgruppen Montako till finska Inlook Group.

5 februari 2019

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning av samtliga aktier i Saba Fresh Cuts AB och Saba Fresh Cuts Oy till BAMA International AS.

14 december 2018

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljning

Vinge har företrätt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, del av Danske Bank, i samband med försäljningen av samtliga aktier i Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ).

12 december 2018

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

Vinge har biträtt Skellefteå Kraft i samband med deras investering i Northvolt.

14 september 2018

Vinge företräder ABG Sundall Collier i förvärv

Vinge företrädde ABG Sundal Collier i förvärvet av verksamheten inom uppdragsanalys, plattformen ”Introduce” m.m. från Remium.

8 maj 2018

Vinge har företrätt OGI i samband med försäljningen av Swedsecur till Valedo Partners

Vinge har företrätt Olsson Groth Invest AB i samband med försäljningen av Swedsecur AB till Valedo Partners III AB genom Prosero Security AB. 

28 mars 2018

Vinge företräder vid försäljningen av Palmlunds skolor

Vinge har företrätt Ek & Palmlund AB m.fl. säljare i samband med försäljningen av Palmlunds Skolor till Læringsverkstedet.

22 september 2017

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock

Vinge företrädde en fond administrerad av BlackRock vid förvärv av en vindkraftspark i Svartnäs utanför Falun.

30 juni 2017

Vinge Företräder Håfam Properties

Vinge företräder Håfam Properties AB i samband med avyttringen av fastigheterna Sätofta 2:106, Sätofta 6:23, Sätofta 6:88, Långstorp 1:34, Långstorp 1:35, Bosjökloster 1:753 och Bosjökloster 1:756 i Höörs kommun genom avyttring av fastighetsägande bolag.

27 juni 2017

Vinge Biträder Trianon

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med förvärvet av Entréfastigheterna och noteringen på Nasdaq First North Premier.

26 juni 2017