Uppdrag

Vinge företräder HAKI Safety i samband med avyttringen av FAS Converting Machinery till CMD

24 januari 2024 M&A

FAS Converting Machinery är en global verksamhet som utvecklar, producerar och säljer maskinutrustning för konvertering av plastfilmsmaterial till produkter på rulle.

Med maskinutrustningen tillverkar kunder exempelvis avfallspåsar och engångsförkläden i polyetenplast och industrifilm. Avyttringen är ett led i HAKI Safetys strategiomläggning, från ett konglomerat till dagens industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar på tillfälliga arbetsplatser.
Vinges team bestod av Anna Edström tillsammans med Jasmine Elgh (M&A).
 
 
 
 
 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024