Uppdrag

Vinge företräder grundare och storägare i försäljning av Dynamic Code AB

17 september 2021

Vinge företräder grundare och storägare i samband med försäljning av Dynamic Code AB.

Dynamic Code utvecklar och säljer självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik. Testen analyseras i Dynamic Codes egna labb och provsvaren hämtas via en kod på webben. Efterföljande vård och behandling erbjuds sedan via digitala vårdgivare och Dynamic Code har därigenom lyckats skapa en komplett vårdkedja via sin plattform för e-hälsa.

Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt av att aktieägare representerande 95 procent av samtliga aktier i Dynamic Code ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet.

Vinges team bestod av Anna Edström, Magnus Hedsund och Niklas Törnell.

 

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022