Uppdrag

Vinge företräder grundare och storägare i försäljning av Dynamic Code AB

17 september 2021 M&A

Vinge företräder grundare och storägare i samband med försäljning av Dynamic Code AB.

Dynamic Code utvecklar och säljer självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik. Testen analyseras i Dynamic Codes egna labb och provsvaren hämtas via en kod på webben. Efterföljande vård och behandling erbjuds sedan via digitala vårdgivare och Dynamic Code har därigenom lyckats skapa en komplett vårdkedja via sin plattform för e-hälsa.

Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt av att aktieägare representerande 95 procent av samtliga aktier i Dynamic Code ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet.

Vinges team bestod av Anna Edström, Magnus Hedsund och Niklas Törnell.

 

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023