Nyhet

Per Hellström är ny expert inom konkurrensrätt

Per Hellström, erkänd jurist inom EU- och konkurrensrätt, har anslutit till Vinge som expert. Per kommer närmast från rollen som Senior Legal Director på Apple där han ansvarat för generell affärsjuridik inklusive konkurrensrätt inom Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. Dessförinnan tillbringade Per många år som enhetschef och processförare på EU-kommissionen där han lett många högprofilerade ärenden, däribland Kommissionens ’landmark cases’ mot Microsoft.

Du kommer närmast från en roll på Apple. Berätta!

Min bakgrund är i grunden EU- och konkurrensrätt, och har bland annat arbetat som jurist på EU-kommissionen i olika befattningar. För Apple kom jag att ha ett bredare fokus under mina 9 år på bolaget. När jag anslöt 2014 fick jag bland annat i uppgift att bygga upp ett Government affairs-team för EU-frågor. Bolaget hade vuxit, och myndigheter runt om i Europa visade ökat intresse för techbolag i allmänhet. Jag arbetade bland annat med ett betydande statsstödsärende, som omfattade ett krav på betalning av skatt på över 13 miljarder euro. Beslutet överklagades, och jag bistod Apple i målet inför Förstainstansrätten, som ogiltigförklarade kommissionens beslut i dess helhet. Målet är nu överklagat till EU-domstolen.

2017 tog jag upp rollen som Senior Legal Director för Apple med bas i London, en mer strikt affärsjuridisk funktion för bolaget med ansvar för Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. Jag ledde här ett större team av jurister spridda över regionen, med mycket kontakt mot vårt huvudkontor i Cupertino, Kalifornien.

Vad fick dig att välja Vinge?

Jag har sedan tidigare haft god kontakt med Vinges EU- och konkurrensrättsliga grupp, såväl som flera personer från Skånekontoret. Vinges breda verksamhet passar också bra mot min profil, då jag utöver EU- och konkurrensrätt verkat i roller med betydande bredd där en rad affärsjuridiska områden blivit aktuella.

Vad kommer din inriktning att vara i den nya rollen?

Mitt fokus ligger primärt på konkurrensrätt, särskilt ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Jag har goda kontakter i Bryssel, men har också arbetat med konkurrensmyndigheter i England, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna. Om man ser till EU-regulatoriska frågor har flera av dessa en direkt effekt på Sverige och svenska bolag, såsom Rättsakterna om Digitala Marknader (DMA) och Digitala Tjänster (DSA). Jag kommer även att bistå i ärenden som tangerar digitala marknader och techrelaterad juridik.

Du var tidigare processförare för EU-kommissionen. Finns det några mål under den här perioden som fått särskild principiell betydelse?

Microsoft-målet var ett ärende som blev startskottet för flera viktiga frågor inom tech och konkurrensrätt. Ärendet rörde huruvida Microsoft utnyttjat sin dominerande ställning, genom att stänga ute konkurrenter från att kunna tillverka mjukvara som var kompatibel med Microsofts produkter. Jag hade här förmånen att företräda Kommissionen, där målet gav svar på flera principiellt viktiga frågor. Microsoft dömdes till att betala rekordböter på närmare 500 miljoner euro, samt att genomföra åtgärder för att förbättra Windows interoperabilitet med andra tillverkares system.

Hur ser du på utvecklingen inom det konkurrensrättsliga området?

I och med det teknikskifte som techbolagen driver kommer vi framöver att se betydande förändringar som även kommer att påverka juridikens applicering. Det gäller inte minst frågor om dataskydd, användande av stora datamängder, samt hur AI kan användas för att exempelvis optimera prissättning. Här kommer konkurrensrätten att ställas inför flera nya frågor som kommer att innebära antingen tolkning av nuvarande regler eller behov av helt ny reglering. Dessa frågor är också starkt kopplade till IP-rättens utveckling.

Finns det något du ser särskilt fram emot i rollen?

Det ska framför allt bli roligt att jobba i EU- och konkurrensrättsteamet, och även bistå i en bredd av ärenden där min erfarenhet inom tech och processfrågor på EU-nivå kommer till pass.