Våra senaste nyheter

Nyhet

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021
Nyhet

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.
25 juni 2020
Nyhet

HD: Den ej återuppväckta fodran

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.
20 augusti 2019
Nyhet

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.
17 maj 2019
Nyhet

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.
25 september 2018
Nyhet

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.
16 juli 2018
Nyhet

HD: Ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning

Silvia Pavlica Dahlberg och Fredrik Sonander redogör för ett HD-avgörande där ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning berörs.
16 maj 2018
Nyhet

HD: Hur bevisas utebliven vinst?

Michele Fara beskriver ett av 2017 års mest intressanta avgöranden i HD, som berör beräkning av ersättning för utebliven vinst.
28 mars 2018
Nyhet

HD: Hur länge kan upptäckta fel reklameras?

Yohanna Öhrnegård rekapitulerar och analyserar ett praktiskt betydelsefullt mål från Högsta Domstolen som rör reklamation vid fel i fastighet.
1 mars 2018
Nyhet

Vinnaren i Highlights från HD - Ett strängare skadeståndsansvar i avtalsförhållanden

På allra första plats i Michele Faras artikelserie där han listar de förmögenhetsrättsligt mest intressanta fallen under 2015 hamnar ett avgörande med tung och central civilrätt. Fallet chockade en hel bransch när det meddelades strax före julafton 2015, samtidigt som det lyckliggjorde många enskilda fastighetsägare runtom i landet.
20 juni 2016
Nyhet

Så hindrade HD miljardförluster för staten

På andra plats i artikelserien Highlights från HD 2015 hamnar ett avgörande som kan sägas utgöra upplösningen på en av de mest fascinerande förmögenhetsrättsliga berättelserna i modern tid, nämligen HD:s beslut i den numera berömda tryckerimomshärvan.
13 juni 2016
Nyhet

HD binder part vid åtagande trots att avtal upphört att gälla #3

På tredje plats finner vi ytterligare ett avgörande om avtalstolkning, denna gång med ännu större räckvidd och som dessutom utmanar grundläggande utgångspunkter i fråga om avtals­förpliktelsers begränsning i tiden.
13 juni 2016
Nyhet

HD vässar kraven på precision när avtalade regler om preskription formuleras

På fjärde plats hamnar ett entreprenadrättsligt avgörande som belyser principiella frågor om avtalstolkning i allmänhet och avtalade preskriptionsbestämmelser i synnerhet.
3 juni 2016
Nyhet

HD avlivar en klassisk boilerplate och offrar en arrendator på formkravens altare

På femte plats hamnar ett fastighetsrättsligt avgörande rörande ett mycket vanligt avtalsrättsligt problem.
1 juni 2016
Nyhet

HD stärker borgenärens rätt vid utmätning - trots att gäldenären har lagens ordalydelse på sin sida

På sjätte plats hamnar ett exekutionsrättsligt avgörande som sätter systemet i utsökningsbalken på prov.
1 juni 2016
Nästa