Nyhet

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.

I takt med teknikutveckligen så har handlingarna blivit mer och mer elektroniska vilket har lett till en osäkerhet om vad som gäller när det inte längre finns några orginalpapper att tillgå. 

Högsta domstolen har prövat frågan om en elektroniskt undertecknad lånehandling utgör ett löpande skuldebrev och, om så är fallet, verkställighet ska nekas när den som kräver betalt inte kan uppvisa någon originalhandling. HD menar att ett löpande skuldebrev enligt skuldebrevslagen kan tänkas ha elektronisk form men det ställer speciella krav.

Hör berättelsen om mål nr ö 5072-16 (Collectors elektroniska skuldebrev) från Vinges seminarium Highlights från HD. 

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.