Nyhet

HD: Den ej återuppväckta fodran

20 augusti 2019 Highlight HD

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.

Vad är egentligen preskription och vad krävs för att en preskriberad fordran ska återuppväckas?

En gäldenär med en fordran mot sig kontaktas 23 år senare av ett finansbolag som förvärvat fordran. Gäldenären hävdar att fordran är preskriberad, men finansbolaget begär utmätning. Gäldenären driver ärendet i tingsrätten, som konstaterar att fordran är preskriberad. Finansbolaget vägrar dock att betala tillbaka redan utmätta medel. 

HD-domen är intressant då den belyser de villkor som behöver vara uppfyllda för att en preskriberad fordran ska anses återuppväckt och därmed rättsligt indrivningsbar.

Hör genomgången av mål nr T 5152-17 från Vinges seminarium Highlights från HD.