Nyhet

HD: Den ej återuppväckta fodran

20 augusti 2019 Highlight HD

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.

Vad är egentligen preskription och vad krävs för att en preskriberad fordran ska återuppväckas?

En gäldenär med en fordran mot sig kontaktas 23 år senare av ett finansbolag som förvärvat fordran. Gäldenären hävdar att fordran är preskriberad, men finansbolaget begär utmätning. Gäldenären driver ärendet i tingsrätten, som konstaterar att fordran är preskriberad. Finansbolaget vägrar dock att betala tillbaka redan utmätta medel. 

HD-domen är intressant då den belyser de villkor som behöver vara uppfyllda för att en preskriberad fordran ska anses återuppväckt och därmed rättsligt indrivningsbar.

Hör genomgången av mål nr T 5152-17 från Vinges seminarium Highlights från HD. 

Relaterade nyheter

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021 Highlight HD

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.
25 juni 2020 Highlight HD

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.
17 maj 2019 Highlight HD