Nyhet

HD: upphovsrätt i Arbetsdomstolen

25 juni 2020 Highlight HD

Om man som arbetsgivare låter inhyrd eller anställd personal producera upphovsrättsskyddade verk, såsom filmer och figurer, vem äger då rättigheterna? Charlotte Forssander beskriver i vår seminarieserie ’Highlights från HD’ en dom rörande barnprogrammet Babblarna som prövats i Arbetsdomstolen.

 

Bakgrunden till målet är en tvist om huruvida en illustratör eller det förlag som anlitade illustratören äger rättigheterna till de verk som illustratören kontrakterats för. I sitt arbete för förlaget skapade illustratören illustrationer och animationer till ”Babblarna”, som kommit att bli såväl böcker, filmer och spel.

Frågan som Arbetsdomstolen tagit ställning till är huruvida en parts praktiska handlande kan medverka till en förvärvan av förfoganderättigheter till upphovsskyddade verk, skapade inom ramen för ett uppdrags- och anställningsförhållande.

Highlights från HD är en återkommande seminarieserie där några av HD:s främsta affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras.

Se fler presentationer av Highlights på vinge.se.

 

 

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021 Highlight HD

HD: Den ej återuppväckta fodran

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.
20 augusti 2019 Highlight HD

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.
17 maj 2019 Highlight HD

Relaterade nyheter