Nyhet

Drömmen om Bryssel ledde till Vinge

Victoria Gunnerek var varken sommarnotarie eller uppsatspraktikant på Vinge under studietiden. Att det ändå blev Vinge efter examen ser hon som något av en slump, men anledningarna till att hon stannat kvar är desto fler.

”Till skillnad från många andra hade jag ingen direkt kontakt med Vinge under studietiden. Men jag visste att jag ville arbeta med EU-rätt, och att Vinge har ett kontor i Bryssel som tar emot trainees. Mitt sista år på universitetet träffade jag Vinge på ett kontaktsamtal för att diskutera möjligheten till en traineetjänst i Bryssel. Det hela slutade med att jag rekommenderades att söka en fast tjänst.”

Victoria sökte – och fick – tjänsten. Idag arbetar hon som senior associate på Vinges kontor i Göteborg. Sedan hon började 2019 har hon bland annat hunnit göra ett secondment på Vinges kontor i Bryssel, och hon samarbetar idag mycket med kollegor där.  

”Jag får energi av att träffa mina kollegor och är nästan alltid på plats på kontoret. Samtidigt samarbetar jag mycket med mina kollegor på Vinges andra kontor i framförallt Bryssel och Stockholm kring gemensamma ärenden. Många möten är internationella, då klienterna finns runtom i världen. Rollen som senior associate innebär stor variation där jag får jobba självständigt, samtidigt som jag både projektleds av seniora kollegor och själv projektleder juniora kollegor. Allra roligast är det när vi spånar och tillsammans hittar lösningar.”

Ingen var mer förvånad än Victoria själv när hon efter examen stod där som biträdande jurist på affärsjuridisk byrå.

”Jag fick en bra känsla på intervjun, och kan idag konstatera att möjligheterna är nästintill oändliga som jurist på en fullservicebyrå som Vinge. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle kunna göra som mäter sig mot det här. Det som framförallt lockade var möjligheten att utveckla min tjänst efter mina intressen, jag har verkligen fått gehör och kunnat utforma min karriär efter mina egna önskemål.”

Vilka råd skulle du ge till en juriststudent som funderar på en karriär på byrå?

”Fundera över vilken typ av jurist du vill bli. På en så stor byrå som Vinge finns en arsenal av resurser och duktiga personer och möjligheter att ta tillvara på om man vet var man är på väg. Stora och komplexa ärenden att arbeta med, samt många kollegor och förebilder att ta rygg på och lära av och inspireras av. Sen tror jag det är viktigt att fortsätta vara nyfiken och ta initiativ och be om saker du vill testa på. Våga satsa – det ger oftast mycket tillbaka.