Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2014
  • China University of Political Science and Law, 2012

Erfarenhet

  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2015-2017
  • Biträdande jurist, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, 2014-2015
  • Uppsatspraktikant, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, 2013
  • Sommarnotarie, Försäkringskassans Processjuridiska enhet, 2013
  • Praktikant, Volvo Car Distribution Co.,Ltd, Shanghai, 2013
  • Sommarnotarie, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 2012