Benjamin Vafaeian

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska, Persiska

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2021

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Mannheimer Swartling, 2020
  • Research trainee, Roschier Advokatbyrå, 2018-2019

Uppdrag

Uppdrag 3 september 2021

Vinge har biträtt SBB i samband med dess återköp av tvingande konvertibler

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med dess återköp av efterstä…

Uppdrag 17 augusti 2021

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med en riktad nyemission

Vinge företräder Calliditas Therapeutics, ett specialistläkemedelsbolag noterat på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Premier G…