Benjamin Vafaeian

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Uppdrag

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Premier G…