Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med dess återköp av tvingande konvertibler

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med dess återköp av efterställda tvingande konvertibler.

Totalt blev konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 2,74 miljarder kronor inlämnade för konvertering. SBB är ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur med en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om 116,8 miljarder kronor per 30 juni 2021. SBB:s stamaktier av serie B och serie D är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Anders Sundin Lundberg och Benjamin Vafaeian.

Relaterat

Vinge företräder Lantmännen i samband med avyttringen av Gooh färdigrätter

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Gooh till Atria Sweden. Affären omfattar hela verksamheten, samt varumärket Gooh. All personal som idag arbetar i affärsområdet får erbjudande att följa med i överlåtelsen. Genom avyttringen fokuserar Lantmännen Cerealia verksamheten på spannmålsvärdekedjan.
23 februari 2024

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024