Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med dess återköp av tvingande konvertibler

3 september 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med dess återköp av efterställda tvingande konvertibler.

Totalt blev konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 2,74 miljarder kronor inlämnade för konvertering. SBB är ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur med en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om 116,8 miljarder kronor per 30 juni 2021. SBB:s stamaktier av serie B och serie D är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Anders Sundin Lundberg och Benjamin Vafaeian.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021