Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med dess återköp av tvingande konvertibler

3 september 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med dess återköp av efterställda tvingande konvertibler.

Totalt blev konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 2,74 miljarder kronor inlämnade för konvertering. SBB är ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur med en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om 116,8 miljarder kronor per 30 juni 2021. SBB:s stamaktier av serie B och serie D är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Anders Sundin Lundberg och Benjamin Vafaeian.

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023