Uppdrag

Vinge har biträtt SBB i samband med dess återköp av tvingande konvertibler

3 september 2021

Vinge har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) i samband med dess återköp av efterställda tvingande konvertibler.

Totalt blev konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om cirka 2,74 miljarder kronor inlämnade för konvertering. SBB är ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur med en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om 116,8 miljarder kronor per 30 juni 2021. SBB:s stamaktier av serie B och serie D är noterade på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Anders Sundin Lundberg och Benjamin Vafaeian.

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.
18 augusti 2022

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022