Uppdrag

Vinge företräder EQT Infrastructure och Meine Radiologie / Blikk vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet

Vinge företräder EQT Infrastructure och dess portföljbolag Meine Radiologie Holding GmbH samt Blikk Holding GmbH vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet.

Förvärvet omfattar hela Aleris radiologiverksamhet med 22 mottagningar i Sverige och 14 i Norge samt teleradiologiverksamhet i Baltikum, som tillsammans utför mer än 1 miljon radiologiundersökningar årligen inom ett brett spektrum av diagnostiska avbildningsmetoder.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Daniel Rosvall tillsammans med Carl Sander, Elsie Nassar, Clara Sohlberg och Ebba Nyberg (M&A), Sam Fakhraie Ardekani (Kommersiella avtal), Benjamin Vafaeian (Bank- och finans), Christoffer Nordin (Tillstånd), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevand), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Lisa Hörnqvist och Karolina Fuhrman (IT och GDPR), Jolene Reimerson (Separationsfrågor), Emma Gustavsson (IPR) och Ellinor Gyllenhammar (Projekt- och VDR-assistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023