Uppdrag

Vinge företräder EQT Infrastructure och Meine Radiologie / Blikk vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet

28 februari 2022

Vinge företräder EQT Infrastructure och dess portföljbolag Meine Radiologie Holding GmbH samt Blikk Holding GmbH vid förvärv av Aleris radiologiverksamhet.

Förvärvet omfattar hela Aleris radiologiverksamhet med 22 mottagningar i Sverige och 14 i Norge samt teleradiologiverksamhet i Baltikum, som tillsammans utför mer än 1 miljon radiologiundersökningar årligen inom ett brett spektrum av diagnostiska avbildningsmetoder.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Daniel Rosvall tillsammans med Carl Sander, Elsie Nassar, Clara Sohlberg och Ebba Nyberg (M&A), Sam Fakhraie Ardekani (Kommersiella avtal), Benjamin Vafaeian (Bank- och finans), Christoffer Nordin (Tillstånd), Ulf Pyk (Fastighetsrätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevand), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Lisa Hörnqvist och Karolina Fuhrman (IT och GDPR), Jolene Reimerson (Separationsfrågor), Emma Gustavsson (IPR) och Ellinor Gyllenhammar (Projekt- och VDR-assistent).

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter