Uppdrag

Vinge har företrätt Azelio i samband med dess företrädesemission

26 oktober 2022

Vinge har företrätt Azelio AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför Azelio cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De nya aktierna och teckningsoptionerna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 31 oktober 2022.

Azelio är ett publikt svenskt bolag och specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Azelios system (”TES.POD”) för förnybar, Stirlingbaserad el- och värmeproduktion baserad på termisk energilagring bygger på löpande teknisk utveckling och förädling. Teknologin gör energin styrbar, vilket möjliggör att förnybar energi kan göras tillgänglig dygnet runt.  

Azelios aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team bestod i huvudsak av David Andersson, William Kåge, Joel Magnusson, Benjamin Vafaeian och Joacim Malmqvist.

 

 

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter