Uppdrag

Vinge har företrätt Azelio i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Azelio AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför Azelio cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De nya aktierna och teckningsoptionerna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 31 oktober 2022.

Azelio är ett publikt svenskt bolag och specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Azelios system (”TES.POD”) för förnybar, Stirlingbaserad el- och värmeproduktion baserad på termisk energilagring bygger på löpande teknisk utveckling och förädling. Teknologin gör energin styrbar, vilket möjliggör att förnybar energi kan göras tillgänglig dygnet runt.  

Azelios aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team bestod i huvudsak av David Andersson, William Kåge, Joel Magnusson, Benjamin Vafaeian och Joacim Malmqvist.

 

 

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024