Uppdrag

Vinge har företrätt Azelio i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Azelio AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför Azelio cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

De nya aktierna och teckningsoptionerna som emitteras inom ramen för företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 31 oktober 2022.

Azelio är ett publikt svenskt bolag och specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Azelios system (”TES.POD”) för förnybar, Stirlingbaserad el- och värmeproduktion baserad på termisk energilagring bygger på löpande teknisk utveckling och förädling. Teknologin gör energin styrbar, vilket möjliggör att förnybar energi kan göras tillgänglig dygnet runt.  

Azelios aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team bestod i huvudsak av David Andersson, William Kåge, Joel Magnusson, Benjamin Vafaeian och Joacim Malmqvist.

 

 

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023