Gustav Wahlberg

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen, 2019
  • Lunds universitet, Fil. kandidatexamen i företagsekonomi, 2019
  • Monash University, 2018

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld, 2019-2022
  • Sommarnotarie, Vinge, 2018