Anställning & Förmåner

 

Vi bevakar nyheter inom arbetsrätt och skickar kontinuerligt ut nyhetssammanfattningar till våra prenumeranter. Vi gör djupdykningar och fördjupar oss i aktuella ämnen och uppmärksammar intressanta rättsfall och arbetsrättsliga nyheter.

Jag vill prenumerera och få nästa nummer av Anställning & Förmåner.
Information om Vinges behandling av personuppgifter, se Vinges integritetspolicy.

Arbetsrättspodden

Vinge har även en podd för dig som arbetar med HR‑ och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt. Vi finns där poddar finns och de finns även samlade här på vinge.se.

LÄS VÅRT SENASTE NYHETSBREV

Anställning & Förmåner Mars 2021

 

 Läs hela nyhetsbrevet 

 

 

Anställning & Förmåner

Relaterade nyheter

Nyhet 17 juni 2021

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete pröv…

Nyhet 16 juni 2021

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-up…

Nyhet 15 juni 2021

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet a…

Nyhet 15 juni 2021

Arbetsdomstolen förtydligar i en dom (AD 2021 nr 14) att om en arbetsgivare har haft grundad anledni…

Nyhet 15 juni 2021

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som…

Nyhet 15 juni 2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i…

Nyhet 15 juni 2021

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minsk…

Nyhet 15 juni 2021

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverens…

Nyhet 11 juni 2021

EU-domstolen klargör i en ny dom att den som anser sig ha blivit diskriminerad har rätt att få en do…