Verksamhetsområden

Utbildning

  • Columbia Law School, LL.M., 2018

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2013

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, 2013-
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2014-2015