Uppdrag

Vinge har biträtt Platzer fastigheter i samband med att detaljplan för Södra Änggården vunnit laga kraft.

Den 6 april 2022 vann detaljplanen för Södra Änggården laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till blandstaden Södra Änggården. Domen får inte överklagas.

Detaljplanen möjliggör för bl.a. ca 1900 bostäder samt verksamhetslokaler, skolor och parker. Platzer är idag den största fastighetsägaren i området. Den totala intäkten för Platzer bedöms uppgå till 1,8 mdkr.

Vinges roll i ärendet har bl.a. varit att driva Platzers talan i Mark- och miljööverdomstolen.

Vinges team bestod i huvudsak av Robert Deli och Hampus Wahlberg.

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023