Uppdrag

Vinge har biträtt Platzer fastigheter i samband med att detaljplan för Södra Änggården vunnit laga kraft.

Den 6 april 2022 vann detaljplanen för Södra Änggården laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagan av detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till blandstaden Södra Änggården. Domen får inte överklagas.

Detaljplanen möjliggör för bl.a. ca 1900 bostäder samt verksamhetslokaler, skolor och parker. Platzer är idag den största fastighetsägaren i området. Den totala intäkten för Platzer bedöms uppgå till 1,8 mdkr.

Vinges roll i ärendet har bl.a. varit att driva Platzers talan i Mark- och miljööverdomstolen.

Vinges team bestod i huvudsak av Robert Deli och Hampus Wahlberg.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024