Johannes Akyol

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Stockholm universitet, Juristexamen, 2021

Erfarenhet

  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2020
  • Research Trainee, Roschier Advokatbyrå, 2019
  • Sommarnotarie, KANTER advokatbyrå, 2019

Uppdrag

Uppdrag 20 december 2021

Vinge biträder SBB i budpliktsbudet på Amasten

Vinge biträder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med budpliktsbudet till…