Uppdrag

Vinge har företrätt Neobo Fastigheter i samband noteringen av Neobos Fastigheters aktier på Nasdaq First North Premier

Vinge har företrätt Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”) i samband noteringen av Neobos aktier på Nasdaq First North Premier. Bolagsbeskrivningen offentliggjordes den 6 februari 2023 och första handelsdag på Nasdaq First North Premier var den 10 februari 2023.

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Fastighetsbeståndet består av 8 381 lägenheter fördelat över 268 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,3 mdkr per 31 december 2022. Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Johannes Akyol, Gabriel Chabo, Clara Sohlberg, Kristoffer Larson, Victor Ericsson och Maria Schultzberg.

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023