Uppdrag

Vinge biträder SBB i budpliktsbudet på Amasten

20 december 2021

Vinge biträder Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med budpliktsbudet till aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ)

Vederlaget i erbjudandet är kontant och värderar Amasten till cirka 10 miljarder kronor. SBB är Nordens största fastighetsbolag inom social infrastruktur. SBB äger en fastighetsportfölj med tillgångar i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett marknadsvärde om 125,0 miljarder kronor per 30 september 2021.

Vinges team består av Jesper Schönbeck, Rikard Lindahl, Joel Magnusson, Olof Löfvenberg, Johannes Akyol, Johan Wahlbom och Cornelia Medrek.

 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022