Uppdrag

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med en riktad nyemission

10 maj 2022

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars stamaktier är noterade på Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Studentbostäder i Nordens strategi är i huvudsak utveckling och förvärv av kostnadseffektiva studentbostäder i svenska universitets- och högskolestäder. Bolagets aktier är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet STUDBO.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Joel Wahlberg och Johannes Akyol.

 

 

 

 

 

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022