Uppdrag

Vinge har företrätt Midagon Group Oy

16 november 2022

Vinge har företrätt Midagon Group Oy, ett portföljbolag till Intera Partners, vid dess förvärv av Kontract AB.

Kontract är ett oberoende IT-konsultbolag med ca 70 anställda. Genom förvärvet, vilket kommer att slutföras i slutet av 2022, strävar Midagon och Kontract efter att bli en nordisk ledare inom oberoende affärs – och IT konsultverksamhet med ett team om ca 170 experter i Finland och Sverige.

Vinges team har bestått av bland andra Jonas Bergström och Gustav Wahlberg (M&A), Sara Strandberg och Sara Passandideh (Arbetsrätt) samt Tove Tullberg (Compliance).Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter