Uppdrag

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av Athlon Sweden AB

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av samtliga aktier i Athlon Sweden AB, en del av Mercedes-Benz Mobility.

Athlon Sweden AB, verksamt inom billeasing och fleet management, har sitt huvudkontor i Malmö och bedriver försäljning även i Stockholm. Företaget har under de senaste fem åren visat betydande tillväxt och hanterar för närvarande en portfölj med 5 200 person- och transportbilar. De utgör den nionde största aktören på den svenska marknaden.

Transaktionens genomförande är villkorat av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod av Christina Kokko tillsammans med Isabelle Wållgren, Robin Fagerström (M&A), Christoffer Nordin, Sam Fakhraie Ardekani (Commercial Agreements), Lisa Hörnqvist (GDPR/IT), Emma-Stuart Beck, Caroline Krassén, Elias Bohlin (Financial Services), David Flodin (Banking and Finance), Jonna Bondemark (Insurance Regulatory), Axel Lennartsson (IPR), Madelene Andersson (Real Estate), Gulestan Ali (Employment), Fanny Askelöf (Transaction Support Specialist), och Emma Emsjö (Project Assistant).

Relaterat

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024