Uppdrag

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av Athlon Sweden AB

Vinge företräder Santander Consumer Finance vid förvärv av samtliga aktier i Athlon Sweden AB, en del av Mercedes-Benz Mobility.

Athlon Sweden AB, verksamt inom billeasing och fleet management, har sitt huvudkontor i Malmö och bedriver försäljning även i Stockholm. Företaget har under de senaste fem åren visat betydande tillväxt och hanterar för närvarande en portfölj med 5 200 person- och transportbilar. De utgör den nionde största aktören på den svenska marknaden.

Transaktionens genomförande är villkorat av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Vinges team bestod av Christina Kokko tillsammans med Isabelle Wållgren, Robin Fagerström (M&A), Christoffer Nordin, Sam Fakhraie Ardekani (Commercial Agreements), Lisa Hörnqvist (GDPR/IT), Emma-Stuart Beck, Caroline Krassén, Elias Bohlin (Financial Services), David Flodin (Banking and Finance), Jonna Bondemark (Insurance Regulatory), Axel Lennartsson (IPR), Madelene Andersson (Real Estate), Gulestan Ali (Employment), Fanny Askelöf (Transaction Support Specialist), och Emma Emsjö (Project Assistant).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024