Coronabriefing/Covid-19

Vinges arbetsrättsgrupp har inrättat ett joursystem för att bidra till att arbetsgivare har tillgång till den allra senaste informationen när det gäller hantering av olika HR‑juridiska frågor som uppstår till följd av det nya coronaviruset covid‑19.

Vinge bevakar kontinuerligt utvecklingen och skickar uppdateringar till vår sändlista för arbetsrättsliga nyhetsbrev. Här kan du anmäla dig för kommande utskick
Information om Vinges behandling av personuppgifter, se Vinges integritetspolicy.

Relaterade nyheter

Nyhet

Summary of employment related news in Sweden as of January 2021

Short-time work, a new pandemic law and pending changes to the Employment Protection Act. Here is th…
19 januari 2021
Nyhet

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skat…
4 juni 2020
Nyhet

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess fö…
28 maj 2020
Nyhet

Hantering av immaterialrätt under tider av pandemi

Världen har nu vaknat upp till det faktum att rådande pandemi kommer att påverka oss en längre tid.…
25 maj 2020
Nyhet

Options for employers to consider during the Covid-19 crisis to reduce labour costs

The outbreak of Covid-19 continues to have a material negative effect on a large number of companies…
15 maj 2020
Nyhet

M&A i Sverige och effekten av Covid-19

Vi började se en nedgång inom M&A-transaktioner under Q4 2019, och tillsammans med en relativt långs…
7 april 2020
Nyhet

Konkurs ofta bättre för företaget än pengar från Tillväxtverket

Historiskt stora ekonomiska värden riskerar nu att gå förlorade. Ännu allvarligare är att en hel gen…
6 april 2020
Nyhet

7 april öppnar ansökan om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Tisdag den 7 april öppnar ansökan om stöd för korttidsarbete. Ansökan görs via Tillväxtverkets webbp…
6 april 2020
Nyhet

Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19

Med anledning av coronaviruset covid-19 har vi fått frågor om relationen mellan covid-19 och behandl…
5 april 2020
Nyhet

Uppdatering gällande konsekvenserna av Covid-19 för kommande årsstämmor

Utbrottet av coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och bolag. Situationen har också…
3 april 2020
Nyhet

Corona-effekten på läkemedelspatent - fler tvångslicenser att vänta?

Över hela världen pågår nu vaccinforskning om SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen Covid-19. I USA påbö…
30 mars 2020
Nyhet

Covid-19: Checklista avseende legala frågor för företag

Uppdaterad 15 februari 2021. Frågor och svar som vi ofta stöter på i vår verksamhet för att hjälpa f…
27 mars 2020
Nyhet

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona impact internati…
27 mars 2020
Nyhet

Covid-19 och dess konsekvenser för årsstämmor

Utbrottet av coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och bolag. Situationen har också…
25 mars 2020
Nyhet

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives

The economic challenges following from the outbreak of Covid-19 have, and will continue to have, a s…
25 mars 2020
Nyhet

Skydda din verksamhet i oroliga tider

Över hela världen har verksamheter inom ett stort antal branscher påverkats kraftigt negativt av utb…
20 mars 2020
Nyhet

Coronabriefing: Uppdatering för arbetsgivare med anledning av covid-19

Vinges arbetsrättsgrupp har inrättat ett joursystem för att bidra till att arbetsgivare har tillgång…
19 mars 2020
Nyhet

Statliga stödåtgärder till följd av coronaviruset

Uppdaterad 23 mars. Coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och företag. Virusets neg…
19 mars 2020
Nyhet

Regeringen presenterar nytt system för stöd vid korttidspermittering

Det nya coronaviruset covid-19s spridning har stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Rege…
17 mars 2020
Nyhet

Corona ur ett arbetsgivarperspektiv

Arbetsrättspodden släpper specialavsnitt på tema coronaviruset. Arbetsrättspodden, podden för dig so…
12 mars 2020
Nyhet

Möjliga avtalsrättsliga invändningar enligt svensk rätt till följd av Covid-19

Utbrottet av coronaviruset (”Covid-19”) har fått stor påverkan på både människor och företag. Covid-…
12 mars 2020