Nyhet

Nathalie Wikman i The Seat

27 juni 2024 The Seat Karriär

Nyligen var det Nathalie Wikmans, biträdande jurist i M&A-gruppen på Malmökontoret, tur att sitta i ledningsgruppen och The Seat.

Hur gick dina tankar när du fick höra att du skulle sitta i The Seat?

Att det framför allt skulle bli väldigt kul! Även om jag sett det flimra förbi i flödet hade jag nog inte förstått vad det innebar. Jag blev därför överraskad när jag insåg den otroliga möjlighet jag skulle få att påverka, i ett så här tidigt stadie. Att som nyanställd få komma till tals i ett sådant sammanhang kändes både fint och motiverande.

Hur kommer det sig att det blev just Vinge?

Det var faktiskt inte helt självklart. Jag hade till exempel inte varit i kontakt med Vinge under studietiden, vilket du ofta har innan du börjar. I samband med min examen kom jag i kontakt med flera byråer, och efter ett år på en annan byrå valde jag sedan att söka mig till Vinge. Det som lockade var framför allt möjligheten till utveckling. På Malmökontoret värnar man också en kombination av spets och bredd, där du ska stå på två olika ben och kunna jobba inom två affärsjuridiska områden.

Fanns det något som överraskade dig när du väl kommit på plats?

Eftersom jag kände flera personer som jobbat här hade jag på förhand bildat mig en uppfattning om hur det skulle eller kunde vara. Samtidigt slogs jag av hur social stämningen är. Jag hade hört talas om det sociala, att man accepterar och gärna stärker olikheter. Även om jag inte blev förvånad var det något positivt.

Hur förberedde du dig inför mötet?

Jag hade på förhand fått ett antal frågor där man ville höra mina tankar och reflektioner. Här ville jag kunna ge så genuina svar som möjligt. Jag satte därför mycket vikt vid att reflektera över dessa. Att vara påläst inom övriga mötespunkter var såklart också en självklarhet.

Vilka frågor valde du att ta upp som dina egna?

Jag lyfte vikten av att arbeta kontorsöverskridande. Det utgör en stor kunskapsbank att få jobba med kollegor på alla våra kontor. Att även få träffa alla som nyanställts under året på de gemensamma intro-dagarna och få bredda sitt nätverk var också väldigt värdefullt.

Vad mer som stod på agendan för mötet?

Vi gick dels igenom vad som händer på de olika kontoren, med lägesrapporter i frågor som tidigare behandlats i ledningsgruppen. Det var en verkligt bra re-cap för den som är ny! Vi pratade också om teman för kommande större konferenser, och om nya riktlinjer för sociala medier.

Var mötet som du hade tänkt dig?

Det var faktiskt bättre än jag trott – jag blev positivt överraskad. Jag kände mig både sedd och inkluderad, där jag upplevde att man var verkligt intresserad av att höra mina perspektiv. Så mycket bättre än jag tänkt mig.

Har du några tips till den som sitter i The Seat framöver?

Som nyanställd får du ett antal frågor på förhand. Fundera här igenom vad som är särskilt viktigt för dig. Det är just dina perspektiv som efterfrågas. Var heller inte rädd för att ställa frågor och aktivt delta i den övriga diskussionen – det uppskattas!