Nyhet

Vinnare av Vingestipendiet 2024

8 juli 2024 Karriär

2024 års vinnare av Vingestipendiet har utsetts. Stipendiet delas ut till juriststudenter som skrivit de bästa affärsjuridiska examensuppsatserna vid landets juristutbildningar under året.

Vinnare 2024

  • Elsa Kalén vid Uppsala universitet | Skatteflykt och källskatt på gränsöverskridande utdelningar
  • Klas Törmä vid Umeå universitet | Rättskipning i rättssäkerhetens diffusa gränsland - Separabilitetsdoktrinen som skiljedomsrättslig håv och (o)konstitutionell hasp i svenska skiljeförfaranden
  • Luna Cabrejas Bergill vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet | Du får mitt rykte – vad händer nu? En analys av lojalitet och ansvar för offentliga personer vid överlåtelse av varumärke i eget namn
  • Niclas Töreki vid Örebro universitet | Den ersättningsberättigade kretsen vid fel eller brister i prospekt
  • William Carlberg Johansson vid Lunds universitet | Företagsobligationsmarknaden och likabehandlingsprincipen – en analys av principens tillämplighet och räckvidd.
  • William Karlgren vid Stockholms universitet | Händelsestyrda insiderförteckningar. Ett nödvändigt ont för transparens på aktiemarknaden?

Stipendienämnderna som utser stipendiaterna består av representanter för universiteten, biträdda av jurister från Vinge. Stipendiesumman 2024 är 23 000 kronor.

Mer information om Vingestipendiet