Per Kjellstrand

Economic Crime Expert
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Per Kjellstrand arbetade mellan 2004 – 2020 som åklagare både inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Per är specialiserad på ekonomisk brottslighet och finansmarknadsbrott. Han har inom Ekobrottsmyndigheten bl.a. arbetet på Finansmarknadskammaren. Per har stor erfarenhet av att leda komplexa förundersökningar och att processa i rättegångar rörande allvarliga brott såsom bokföringsbrott, skattebrott, borgenärsbrott och insiderbrott. I sin roll på Vinge biträder Per svenska och internationella företag i alla tänkbara frågor som kan röra straffrätt och misstanke om brottsligt agerande. Företagen kan vara utsatta för brottsliga handlingar från interna eller externa parter eller kan själva vara föremål för utredning. Per är även specialiserad på bedömning och utförande av reaktiva åtgärder som interna utredningar och uppföljning.

Utbildning

 • Stockholms universitet, juristexamen, 1999
 • Örebro universitet, Rättsvetenskap med internationell inriktning, Fil kand. 1995

Erfarenhet

 • Ekobrottsmyndigheten, 2012-2020, Senior åklagare
 • Åklagarmyndigheten, 2004-2012, Kammaråklagare
 • Justitiedepartementet, 2008, Ämnessakkunnig
 • Försvarsmaktens utlandsstyrka Kosovo, 2006-2007. Legal Advisor
 • Utlänningsnämnden, 2002-2004, Föredragande och biträdande enhetschef
 • Tingsnotarietjänstgöring, 1999-2001

Uppdrag

Uppdrag 25 november 2021

Vinge företräder YrkesAkademin i samband med förvärvet av Arcus

Vinge företräder YA Holding AB (publ) ("YrkesAkademin") i samband med förvärvet av Arcus Utbildning…

Nyhet

"Möjliggörare” för kriminella nätverk – så undviker du att din organisation infiltreras
Nyhet 23 maj 2024

"Möjliggörare” för kriminella nätverk – så undviker du att din organisation infiltreras

Att använda sig av möjliggörare är ett sätt för kriminella nätverk att både tvätta pengar samt undko…