Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 1999
  • Örebro universitet, Rättsvetenskap med internationell inriktning, Fil kand. 1995

Erfarenhet

  • Ekobrottsmyndigheten, 2012-2020, Senior åklagare
  • Åklagarmyndigheten, 2004-2012, Kammaråklagare
  • Justitiedepartementet, 2008, Ämnessakkunnig
  • Försvarsmaktens utlandsstyrka Kosovo, 2006-2007. Legal Advisor
  • Utlänningsnämnden, 2002-2004, Föredragande och biträdande enhetschef
  • Tingsnotarietjänstgöring, 1999-2001