Agaton Lindgren

Associate
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2021
  • Bucerius Law School, 2019

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2020
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2019

Uppdrag

Uppdrag 17 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är…

Uppdrag 22 april 2024

Vinge företräder Ikano Bank AB (publ) i samband med förvärv av en konsumentkreditportfolio från Nordnet Bank AB

Vinge har företrätt Ikano Bank AB (publ) i samband med förvärv av en konsumentkreditportfolio från N…

Uppdrag 19 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 milj…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktie…

Uppdrag 16 november 2023

Vinge biträder EHF i budet på Götenehus

EHF AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ).

Uppdrag 25 oktober 2023

Vinge företräder Carnegie i samband med förvärvet av Erik Penser Banks värdepappersrörelse

Vinge företräder Carnegie Investment Bank AB i samband med förvärvet av verksamhetsområdena Erik Pen…

Uppdrag 28 september 2023

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansier…

Uppdrag 2 juli 2023

Vinge biträder Axel Johnson i budet på Dustin

Axel Johnson AB, genom det helägda dotterbolaget AxMedia AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjud…

Uppdrag 14 mars 2023

Vinge biträder Anglo American i samband med investering i Dannemoragruvan

Vinge har tillsammans med Norton Rose Fulbright biträtt Anglo American Limited i samband med ingåend…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge har biträtt Igneo Infrastructure Partners i samband med försäljningen av ForSea AB

Vinge har biträtt Igneo Infrastructure Partners under försäljningsprocessen av ForSea-koncernen till…

Uppdrag 31 oktober 2022

Vinge har företrätt Re:NewCell i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Re:NewCell, ett textilåtervinningsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Gr…

Uppdrag 1 juni 2022

Vinge biträder Öhlin Holding i budet på myFC

K Öhlin Holding AB har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i myFC Holding AB…

Uppdrag 8 mars 2022

Vinge biträder Lexington i budet från Manna & Co

Manna & Co Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ). E…

Uppdrag 7 mars 2022

Vinge biträder GHP i budet från Capio

Capio Group Services AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i GHP Specialty Care AB (p…

Uppdrag 10 februari 2022

Vinge har företrätt Beontag – CCRR Group i samband med förvärvet av Scandstick AB med dotterbolag och Linerless AB

Vinge har företrätt Beontag i samband med förvärvet av Scandstick koncernen. Scandstick är en intern…

Uppdrag 2 december 2021

Vinge företräder Bolt i samband med förvärv av Tipser

Vinge har biträtt Bolt, ett ledande kassa- och kundnätverksföretag, i samband med förvärvet av Tipse…

Uppdrag 22 november 2021

Vinge biträder 24Storage i budet från Shurgard

Shurgard Sweden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB (publ). Erbjudan…

Uppdrag 8 november 2021

Vinge biträder 24Storage i budet från T-C Storage BidCo

T-C Storage BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i 24Storage AB (publ). Erbjud…

Uppdrag 28 oktober 2021

Vinge har biträtt vid försäljningen av Vergic

Vinge har biträtt grundarna och övriga ägare i samband med försäljningen av Vergic Group AB till nor…

Uppdrag 22 september 2021

Vinge har biträtt Bactiguard i riktad nyemission

Vinge har biträtt Bactiguard Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission till AMF varigenom…

Uppdrag 27 augusti 2021

Vinge biträder Trianon i budpliktsbudet på Signatur Fastigheter

Fastighets AB Trianon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastig…

Uppdrag 17 maj 2021

Vinge biträder Adapteo i budet från Palace Bidco

Palace Bidco Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp (Nasdaq Stockholm).…

Uppdrag 29 april 2021

Vinge biträdde Wallenstam vid försäljning av egna aktier

Vinge har biträtt Wallenstam AB (publ) vid en försäljning av egna aktier om 889 miljoner kronor till…