Agaton Lindgren

Biträdande jurist
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2021
  • Bucerius Law School, 2019

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2020
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2019

Uppdrag

Uppdrag 17 maj 2021

Vinge biträder Adapteo i budet från Palace Bidco

Palace Bidco Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp (Nasdaq Stockholm).…

Uppdrag 29 april 2021

Vinge biträdde Wallenstam vid försäljning av egna aktier

Vinge har biträtt Wallenstam AB (publ) vid en försäljning av egna aktier om 889 miljoner kronor till…