Agaton Lindgren

Biträdande jurist
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, juristexamen, 2021
  • Bucerius Law School, 2019

Erfarenhet

  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Vinge, 2020
  • Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2019

Uppdrag

Uppdrag 29 april 2021

Vinge biträdde Wallenstam vid försäljning av egna aktier

Vinge har biträtt Wallenstam AB (publ) vid en försäljning av egna aktier om 889 miljoner kronor till…