Hanna Jansson

Biträdande jurist
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Örebro universitet, juristexamen, 2021
  • Örebro universitet, filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, 2021

Erfarenhet

  • Uppsatspraktik, Vinge Stockholm, 2020
  • Sommarnotarie, Vinge Stockholm, 2019
  • Talangpoolen, Vinge Stockholm, 2018-2020


Uppdrag

Uppdrag 6 oktober 2021

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde eEducation Albert AB (publ) (”Albert”) i samband med dess notering på Nasdaq First…