Amanda Stoltz

Bolagsassistent
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Uppdrag

Uppdrag 2 maj 2023

Vinge företrädde Sustainable Transmission Soluitions Group AB (”STS Group”) vid försäljning av samtliga aktier i VSV AB med dotterbolag

VSV AB med dotterbolagen Scandinavian Transmission Service AB, LBM Autoparts AB och Vaihteistokeskus…

Uppdrag 8 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First Nor…

Uppdrag 26 oktober 2022

Vinge har biträtt Newen Studios SAS vid förvärvet av majoritetsägandet i Anagram koncernen

Newen Studios är en ledande aktör inom audiovisuell produktion och distribution i Europa.

Uppdrag 15 mars 2022

Vinge företräder säljarna av InnovDr vid försäljning till Doktor.se

InnovDr är en digital vårdgivare inom hälsa- och sjukvård. Inom verksamheten, som startads 2016, bed…