Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser.

Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions-  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar-  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig-ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE-bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners noterar att "Vinge is according to one client to be the best firm in the employment law area. They have a highly skilled team, which altogether covers our entire need of advice.". Samt tillägger: "good combination of theoretical knowledge and practical behaviour," och "We also value their quick response in answering questions.". (Chambers and Partners 2019)

Legal500 kallar Vinges team “pragmatic, responsive and knowledgeable” (Legal500 2017).
 

RELATERAT

29 augusti 2019

The Journey
Onboarding – tips och råd inför anställning

Del 1/3 i vår arbetsrättsliga seminarieserie The Journey i Göteborg. 

29 augusti 2019
29 augusti 2019

Uppsägning på grund av personliga skäl 

Vinge har under lång tid haft seminarier i arbetsrätt i Malmö och har nu nöjet att även starta upp nätverket i Helsingborgsregionen.

29 augusti 2019
19 september 2019

Uppsägning på grund av personliga skäl

Vinge bjuder in till arbetsrättsligt frukostseminarium i Malmö.

19 september 2019