Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser.

Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions-  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar-  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig-ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE-bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners noterar att "Vinge is according to one client "the best employment law firm in Sweden"

"fantastic cross border capabilities and broad network of lawyers in other countries."

"They are very good at taking the overall responsibility for coordinating the advice of foreign lawyers. They have highly skilled teams in most areas of law."

Legal500 kallar Vinges team “pragmatic, responsive and knowledgeable” (Legal500 2017).
 

RELATERAT

7 februari 2019

Frukostseminarium i arbetsrätt: Vad hände 2018?

Vinge i Malmö bjuder in till vårens seminarieserie i tre delar i arbetsrätt. Detta är del I av III.

7 februari 2019

Anställning & förmåner: Djupdykning i uppsägningar och avsked

I december månads arbetsrättsliga nyhetsbrev ”Anställning & Förmåner” gör vi bland annat en djupdykning i uppsägningar och avsked på grund av olovlig frånvaro.

17 december 2018

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning 

Vinge företräder Dole Food Company, Inc., i samband med försäljning av samtliga aktier i Saba Fresh Cuts AB och Saba Fresh Cuts Oy till BAMA International AS.

14 december 2018