Arbetsrätt

Vinges arbetsrättsgrupp består av cirka 20 specialister med olika nyckelkompetenser.

Gruppen arbetar med strategisk rådgivning och med behov av avtalsregleringar som kan uppkomma i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och pensions-  och incitamentsstrukturer.

Löpande arbetsrättslig rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning vid omplaceringar och uppsägningar samt biträder vid skadeståndstvister, exempelvis där medarbetare har startat konkurrerande verksamhet. Vi hanterar arbetsrättsliga tvister, diskrimineringsfrågor och arbetsmiljöärenden samt frågor om gränsöverskridande arbetsrätt. Vi bistår även med rådgivning kring de arbetsgivar-  och arbetstagarbegrepp som påverkas av den nya gig-ekonomin.

Internationella uppdrag

Vårt internationella arbete präglas i stort av rådgivning i samband med multinationella företags etablering av europeiska företagsråd, men också gränsöverskridande förvärv. Det inkluderar etablering av europeiska bolag, SE-bolag och outsourcing utomlands av hela avdelningar. Våra jurister har även kompetens för att effektivt hantera tillståndsfrågor i samband med att företag i Sverige vill anställa utländsk arbetskraft.

Vår samlade expertis

Vinges specialister inom arbetsrätt topprankas år efter år av både internationella rankinginstitut och i klientundersökningar. Genom vårt affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners noterar att "Vinge is according to one client to be the best firm in the employment law area. They have a highly skilled team, which altogether covers our entire need of advice.". Samt tillägger: "good combination of theoretical knowledge and practical behaviour," och "We also value their quick response in answering questions.". (Chambers and Partners 2019)

Legal500 kallar Vinges team “The 'excellent' team and 'available and proactive' (Legal500 2019).

RELATERAT

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden

I den här veckans avsnitt av Arbetsrättspodden diskuterar vi rehabilitering. Vilket ansvar har du som arbetsgivare då en arbetstagare blir sjuk?

30 oktober 2019

Anställning & Förmåner: Fördjupning i semesterlagstiftningen

I oktober månads arbetsrättsliga nyhetsbrev Anställning & Förmåner gör vi en djupdykning i semesterlagstiftningen.

16 oktober 2019

Nytt avsnitt av Arbetsrättspodden

Underprestation - Hur hanterar man en ’poor performer’?

2 oktober 2019