Våra senaste nyheter

Nyhet

Brexit and free movement of persons

Brexit means the end of free movement of persons between the EU and the UK. This change will affect companies in the EU and the UK that depend on workers who are UK and EU citizens respectively. This note discusses the rules on free movement of persons before and after Brexit and offers guidance to companies and other parties in this regard.
18 maj 2020
Nyhet

Brexit and Commercial Contracts

Existing and future commercial contracts that include some form of EU-UK cross-border transaction risk being affected by Brexit. This note discusses some of the issues Brexit may give rise to in this regard and offers guidance to companies and other parties.
11 maj 2020
Nyhet

Brexit and data protection

The transfer of personal data is of key importance to many businesses. It is an area that is affected by Brexit and companies must consider how to deal with the changes brought upon by the British departure. This note discusses the implications of Brexit for the transfer of personal data and offers guidance to companies and other parties.
1 april 2020
Nyhet

Brexit and cross-border telecommunications services

The Transition Period entered into force immediately upon the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on 31 January 2020. During this period, EU law will continue to be applicable to and within the UK. What is to follow the Transition Period is uncertain and subject to ongoing negotiations between the EU and the UK. However, it is likely that the regulation of cross-border telecommunications services will be affected. In this context, this note discusses various implications of Brexit.
25 mars 2020
Nyhet

Brexit – Merger control and antitrust enforcement

The United Kingdom withdrew from the European Union on 31 January 2020. The Competition and Market Authority (“CMA”), the UK national competition authority, recently published new guidance regarding the enforcement of merger control and antitrust rules under the Withdrawal Agreement.
27 februari 2020
Nyhet

Brexit och immaterialrätten

Den 31 januari lämnade Storbritannien Europeiska Unionen. Samtidigt trädde utträdesavtalet mellan parterna i kraft, som reglerar på vilka villkor som det brittiska EU-utträdet ska ske.
19 februari 2020
Nyhet

Brexit kräver omfattande förberedelser hos svenska företag

Svenska företag med exponering gentemot Storbritannien kommer att påverkas av Brexit. Hur ett enskilt företag berörs beror på företagets verksamhetsområde. Gemensamt för de flesta företag är att konsekvenserna av Brexit och det brittiska utträdet blir omfattande, på både kort och lång sikt. Därför är det nödvändigt att analysera hur Storbritanniens utträde kan påverka den egna verksamheten. Först då blir det möjligt att beakta vilka risker och möjligheter företaget kan komma stå inför.
24 januari 2019
Nyhet

Är den brittiske Attorney General’s rådgivning gällande ’the backstop’ felaktig?

James Hope, delägare och chef för Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm samt engelsk Solicitor Advocate, ger en analys över Brexit-förloppets senaste händelser i en artikel på engelska. Vad innebär det för utträdesavtalet att den brittiska regeringens Attorney Generals rådgivning var felaktig?  
28 december 2018
Nyhet

Immateriella rättigheter efter Brexit – den brittiska regeringens syn på saken

Inför det stundande brittiska EU-utträdet publicerade den brittiska regeringen den 12 juli ”The future relationship between the United Kingdom and the European Union”. Dokumentet visar på hur Storbritannien ser på sin nya relation till EU efter Brexit.
8 augusti 2018
Nyhet

Brexit – Storbritanniens utträde närmar sig snabbt

Storbritannien lämnar EU 29 mars 2019 och Brexitförhandligarna är nu inne i en kritisk fas. Hur påverkas din affär och hur behöver du förbereda ditt företag? 
7 december 2017
Nyhet

Hur påverkar Brexit exporten?

EU-rätten har stor påverkan på handeln såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlemstater och länder utanför EU. Att Storbritannien i och med Brexit kan komma att hamna utanför den gemensamma marknaden och EU:s tullunion kan innebära en rad förändringar för svenska företag.
28 november 2017
Nyhet

Affärsjuridiska konsekvenser av Brexit

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om villkoren för Brexit pågår i Bryssel och Storbritanniens förmodade utträde närmar sig snabbt. Svenska företag med någon form av exponering gentemot Storbritannien, liksom brittiska företag exponerade mot Europa och Sverige kommer att påverkas av Brexit.
20 september 2017
Nyhet

Vad skulle britternas utträde ur EU innebära för Sverige?

Om Storbritanniens beslut blir att lämna EU i folkomröstningen den 23 juni kommer stora förändringar att ske, både i ett större perspektiv och i ett mer direkt avseende. Vad skulle ett eventuellt utträde innebära för svensk del? Erik Lagerlöf, affärsjurist på Vinge, berättar.
26 maj 2016