Nyhet

Hur påverkar Brexit exporten?

28 november 2017 Brexit

EU-rätten har stor påverkan på handeln såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlemstater och länder utanför EU. Att Storbritannien i och med Brexit kan komma att hamna utanför den gemensamma marknaden och EU:s tullunion kan innebära en rad förändringar för svenska företag.

Brexit kan bland annat medföra omfattande handelshinder som orsakar både förseningar och administrativa kostnader för företag i Sverige med export eller import till och från Storbritannien.

Har du analyserat hur Brexit kan komma att påverka företagets handel? Vilka åtgärder kan och behöver ni vidta redan nu?

Även om ett eventuellt framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien kan undanröja många av de hinder som kan uppstå genom Brexit är det ändå troligt att handeln mellan parterna inte blir lika friktionsfri som EU-medlemskapet möjliggjort.

Läs mer om detta och andra aspekter av Brexit i Vinges guide ”Brexit - affärsjuridiska konsekvenser” av Erik Lagerlöf, Kristina Ekberg och Malin Malm-Waerme. Ladda ner guiden här.

Vill du rådgöra kring ditt företags situation, kontakta Erik Lagerlöf.

Brexit and free movement of persons

Brexit means the end of free movement of persons between the EU and the UK. This change will affect companies in the EU and the UK that depend on workers who are UK and EU citizens respectively. This note discusses the rules on free movement of persons before and after Brexit and offers guidance to companies and other parties in this regard.
18 maj 2020 Brexit

Brexit and Commercial Contracts

Existing and future commercial contracts that include some form of EU-UK cross-border transaction risk being affected by Brexit. This note discusses some of the issues Brexit may give rise to in this regard and offers guidance to companies and other parties.
11 maj 2020 Brexit

Brexit and data protection

The transfer of personal data is of key importance to many businesses. It is an area that is affected by Brexit and companies must consider how to deal with the changes brought upon by the British departure. This note discusses the implications of Brexit for the transfer of personal data and offers guidance to companies and other parties.
1 april 2020 Brexit