Nyhet

Hur påverkar Brexit exporten?

EU-rätten har stor påverkan på handeln såväl mellan medlemsstaterna som mellan medlemstater och länder utanför EU. Att Storbritannien i och med Brexit kan komma att hamna utanför den gemensamma marknaden och EU:s tullunion kan innebära en rad förändringar för svenska företag.

Brexit kan bland annat medföra omfattande handelshinder som orsakar både förseningar och administrativa kostnader för företag i Sverige med export eller import till och från Storbritannien.

Har du analyserat hur Brexit kan komma att påverka företagets handel? Vilka åtgärder kan och behöver ni vidta redan nu?

Även om ett eventuellt framtida handelsavtal mellan EU och Storbritannien kan undanröja många av de hinder som kan uppstå genom Brexit är det ändå troligt att handeln mellan parterna inte blir lika friktionsfri som EU-medlemskapet möjliggjort.

Läs mer om detta och andra aspekter av Brexit i Vinges guide ”Brexit - affärsjuridiska konsekvenser” av Erik Lagerlöf, Kristina Ekberg och Malin Malm-Waerme. Ladda ner guiden här.

Vill du rådgöra kring ditt företags situation, kontakta Erik Lagerlöf.