Nyhet

Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge

Idag hälsar vi det tidigare justitierådet Helena Rosén Andersson välkommen till Vinge. Härmed förstärker vi vårt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning.

Som justitieråd har Helena varit involverad i flera av de mest uppmärksammade målen i förvaltningsdomstolarna de senaste åren. Med en bakgrund som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige har hon även arbetat i Regeringskansliet, bland annat som utredningssekreterare och rättssakkunnig i Finansdepartementet (1999-2003) och som utredningssekreterare i Justitiedepartementet (2003-2005). Hon var också särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning (SOU 2020:49). Helena Rosén Andersson är även redaktör och huvudförfattare för de ledande kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling.

Förutom sina offentliga uppdrag har hon varit verksam som advokat på Vinge (2005-2008) och som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl (2008-2017). Helena har också fått uppdraget som särskild utredare för utredningen om EU:s lagstiftningspaket mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Dir. 2022:76).

Helena Rosén Andersson kommer att vara verksam vid Vinges kontor i Göteborg och Stockholm.